Magnetspace

Magnetspace biorezonančný analyzátor tela je prístroj, ktorý umožňuje detailne zmerať Váš aktuálny zdravotný stav. Analýza trvá len 1 minútu pričom vyhodnotí Váš celkový zdravotný stav, funkciu jednotlivých orgánovych systémov a hladinu vitamínov, minerálov a stopových prvkov vo Vašom organizme. Máte tak možnosť kedykoľvek monitorovať svoj zdravotný stav a dohliadnuť na svoje zdravie skôr, než sa choroba naplno prejaví a vyskytnú vážne zdravotné problémy.

Výsledky analýzy slúžia len pre referenčné účely a nenahradzajú lekársku diagnostiku. Pomôžu Vám ale aj pri návšteve lekára, keďže sa budete vedieť rýchlejšie zamerať na problematické oblasti.

MagnetSpace je neoceniteľým pomocníkom nielen pre jednotlivcov a v rodinách, ale hlavne pre lekárov, lekárnikov, zdravotné zariadenia a všetkých, ktorí pracujú na zlepšovaní zdravia ľudí vo svojom okolí.

Ako MagnetSpace funguje?

MagnetSpace využíva najmodernejšie elektromagnetické technológie pre účel výberu slabého, nevyváženého magnetického poľa buniek k analýze celkového zdravotného stavu testovanej osoby.

V dospelom ľudskom tele sa každú minútu delí 25 miliónov buniek, zatiaľ čo krvných buniek sa za minútu tvorí 100 miliónov. V priebehu delenia a rastu bunky jej nabité elementárne častice v jadre, tvoriace stavebný prvok molekúl z ktorých je tvorená bunka, a elektróny mimo jadra bunky sú v neustálom pohybe a tým neustále vyžarujú elektromagnetické vlnenie. Elektromagnetické vlny vychádzajúce z ľudského tela presne indikujú jeho stav: zobrazujú rozdielny vzor keď je človek zdravý, chorý alebo má oslabené zdravie. Ak sa nám podarí určiť tieto vzory, môžeme určiť aj stav tela.

Ak je bunka chorá, zmení sa rotácia a smer pohybu elektrónov. Tento proces zmení funkciu atómov, následne z nich tvorených molekúl, buniek a nakoniec z nich zložených orgánov. Keďže elektrón je elektromagneticky nabitý, v prípade zmeny jeho rotácie a smeru pohybu sa zmení aj elektromagnetické vlnenie samotného atómu. Frekvenciu a energiu tohto elektromagnetického poľa je možné porovnať s rezonančným spektrom jednotlivých chorôb a nutričných ukazovateľov importovaných do
MagnetSpace. MagnetSpace zosilní nameranú hodnotu a porovná ju so spektrom hodnôt uložených v prístroji.

Príklad:

Každá chorá bunka sa líši od zdravej bunky z hľadiska jej biologickej funkčnosti, keďže fyziologické a chemické procesy, ktoré v nej prebiehajú v chorom stave sú zmenené. Preto aj elektromangnetické vlnenie, ktoré vydáva zdravá a chorá bunka sa líši. MagnetSpace funguje primárne na zachytávaní tohto rozdielu tak, že vyšle do tela testovanej osoby slabú elektromagnetickú vlnu rovnakého charakteru, ako vyžaruje chorá bunka. Ak sa v organizme nachádzajú takto postihnuté bunky, začnú s týmto signálom rezonovať, a túto rezonanciu prístroj zachytí. Čím viac postihnutých buniek sa v organizme nachádza, tým silnejší bude rezonančný signál. Naopak, ak je množstvo chorých buniek v organizme nízke, rezonančný signál zostane slabý.

Pamätajte, že výsledky testu nemajú diagnostický význam, slúžia len pre informačné účely. 

 

Zdroj: http://www.eurovitae.com/magnetspace/