Magnetická terapia

MagnetSpace – Magnetická terapia je biorezonančný terapeutický prístroj, ktorý nadväzuje na analyzátor, rieši problémy zistené rýchlym skríningom tela.

Okrem riešenia zdravotných problémov Magnetspace Magnetická terapia harmonizuje 7 základných čakier:

  1. Základná (koreňová) čakra
  2. Krížová (sakrálna) čakra
  3. Pupočná čakra (solar plexus)
  4. Srdcová čakra
  5. Krčná čakra
  6. Čelová čakra (tretie oko)
  7. Korunná čakra

 

Číňania už pred mnohými tisícročiami  vedeli, že telesné orgány pracujú a regenerujú sa na základe špecifikovaných rytmov. Na to potrebujú energiu. Únava, stres , rôzne choroby a opotrebovanie organizmu spojené s vekom znižuje produkciu tvorby vlastnej energie.

Terapia Magnetickým silovým polom je schopná spomaliť, niekedy zvrátiť narúšajúce sa telesné procesy. V normálnom prípade samozrejme nie je nutné náhradné liečenie. Slnečné lúče, oddych, čistá voda a ovzdušie, čerstvé potraviny, vyrobené bez chemických prísad a elektromagnetické žiarenie zeme pomáhajú obnovovať bunky. Lepšie povedané, pomáhali by, keby sme žili v harmónii s prírodou. Väčšina ľudí sa však málo zdržiava na vzduchu, konzumuje priemyselne vyrobené potraviny, pracuje v betónových domoch, liečivá sila prírody má čoraz menší dosah na náš civilizovaný život. Výsledkom je dedičná únava, hnev, oslabený celkový duševný a telesný stav, oslabovanie imunitného systému a z toho vyplývajúce následky v podobe rôznych ochorení.

Zem, vzduch, voda, oheň, naša planéta a iné nebeské telesá, všetky živé organizmy majú na nás vplyv. Podľa prírodných liečiteľov je  okolo  živého organizmu špecifické elektromagnetické pole.

Bunky, a z nich zostavené orgány rezonujú. Zdravý a chorý stav je rozpoznateľný podľa meniacej sa rezonancie, navyše zmena elektromagnetického poľa predchádza biochemickým  zmenám.

Všetky také metódy, ako správna výživa, pohyb alebo akékoľvek relaxačné techniky, ktoré energetizujú organizmus a stimulujú imunitný systém, v jeho mechanizme odvrátenia chorobnej odpovede, pomáhajú byť zdravý a mladý, odhliadnuc od veku. V čom spočíva účinok magnetickej terapie?

Regenerácia buniek pomocou sily magnetického poľa sa zakladá na prirodzenom mechanizme liečivého vplyvu prírody.   Vplyvom nízkej frekvencie magnetického poľa sa v organizme stimuluje metabolizmus, eliminuje sa stres. Prístroj je schopný  neutralizovať škodlivé vplyvy vonkajšieho prostredia. 70% organizmu tvorí voda, ktorá obsahuje ióny. Ióny reagujú zmenou náboja v magnetickom silovom poli, dajú sa do pohybu pozdĺž magnetických silových čiar, a produkujú elektrický prúd. Je to dobre viditeľné a merateľné vyšetrením  EKG, EEG a EMG. Vplyvom magnetickej sily sa v iónoch otvoria kanáliky, tým sa zlepší bunková výživa, stávajú sa odolnejšími. Teda terapia magnetickým silovým polom vyrovnáva prechodný alebo trvalý nedostatok energie. Terapia prebieha bez vedľajších škodlivých účinkov, nepresiahne hodnoty magnetického poľa zeme. Liečebná metóda  zlepšuje mikrocirkuláciu ciev, týmto sa zlepšuje vstrebávanie živín a vylučovanie odpadových látok.  Terapeutické programy sa menia, podľa toho, či je potrebná harmonizácia celého tela, liečenie konkrétnej choroby, stimulácia metabolizmu, zvýšenie krvného obehu alebo dosiahnutie iných pozitívnych výsledkov.

Na aké problémy sa odporúča terapia?

Najdôležitejšou funkciou je udržanie zdravia, obnova energie organizmu, ale dobré výsledky sa dosahujú pri riešení akýchkoľvek zdravotných problémov.

 

Zdroj: http://www.eurovitae.com/magnetspace-magneticka-terapia/