Služby

Testovanie energetického a toxického zaťaženia organizmu prístrojom Diacom pomocou biorezonancie

Hlavovými senzormi sa snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Signály sú potom zosilnené a prevedené do počítača na obrazovku. Prístroj v priebehu merania nevysiela do tela žiadne žiarenie, naopak pomocou senzorov v sluchátkach sníma stav určitých magnetických polí mozgu, odrážajúcich stavy a zmeny jednotlivých orgánov. Základom testovania zaťaženia je porovnanie virtuálneho modelu rôznych nozologických foriem ochorení, ktoré sú uložené v pamäti počítača s reálnou informáciou snímanou z každého konkrétneho klienta. Program Diacom umožňuje analyzovať problém z niekoľkých hľadísk: pomocou grafov, vizuálnej analýzy, entropickej analýzy, nelineárnej analýzy. Analyzuje sa nielen orgán ako celok, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislostí medzi nimi. Takto sa hodnovernosť výsledku zabezpečuje minimálne z piatich hľadísk. Celkovo sa dá povedať, že čím je bližšie informácia zosnímaná z klienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým je presnejšie stanovené zaťaženie jeho organizmu. Prístrojom je umožnené stanovovať počiatočné štádia vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu.

Meta – pôsobenie

V prípade záujmu zo strany klienta je možné pomocou meta-pôsobenia posilniť imunitný systém zvýšením energetickej bilancie buniek zaťaženého orgánu. Tento proces je vhodný najmä pri vážnejších zdravotných problémoch, kedy je potrebné stimulovať imunitné procesy.

Frekvenčné pôsobenie

Vo veľkej väčšine prípadov sa ukazuje, že najväčšiu záťaž v našom organizme spôsobujú vírusy, baktérie, parazity a toxíny nimi vyprodukované. Parazitom sa u nás zatiaľ venuje málo pozornosti, hoci ich má každý človek. Sú našimi nepozvanými nájomcami v našich kyslých organizmoch a ešte k tomu neplatia nájomné. Môžu sa pohybovať od maličkých amébií, ktoré je možné zistiť len mikroskopom, až po pásomnice, dlhé niekoľko desiatok centimetrov. Ak budeme vytvárať našim stravovaním a životným štýlom pre nich vhodné prostredie, začnú sa premnožovať a napádať steny ľudských buniek, aby mohli rásť a kŕmiť sa, uvoľnujúc pri tom toxíny, ktoré poškodzujú tkanivá. Prostredníctvom vysielania nízkych frekvencií, ktorých hodnoty zistila kanadská lekárka Hulde Clarková sa dajú zistené patogénny /vírusy, baktérie, parazity/ likvidovať.

Výber prípravkov

Prístrojom Diacom sa dá nielen určiť príčina , ale dajú sa tiež vytestovať pre klienta tie najvhodnejšie prípravky pre zlepšenie jeho zdravotného stavu. Tento proces sa realizuje zosnímaním informácie konkrétneho orgánu pred testovaním prípravku a po priložení prípravku. Ak sa stav jeho orgánu zlepšil, znamená to vhodnosť prípravku pre daný orgán.

Okrem toho prístrojové a programové vybavenie prístroja Diacom umožňuje realizovať biorezonančnú korekciu vytvorením prípravku nozodu, čo je zriadená informácia umŕtveného vírusu alebo baktérie, ktorá spôsobila poruchu daného orgánu.

Ponúkame 3 základné programy v nadväznosti na biorezonančnú metódu:

ČISTENIE – REGULOVANIE – BUDOVANIE

- to je viac než program výživy, to je program zdravia. U nás nájdete preverené a spoľahlivé potravinové doplnky – bunečné harmonizéry proti mnohým vážnym chorobám, neduhom a pre prevenciu. To všetko môžete získať a za krátky čas sa sami presvedčiť o účinnosti týchto bunečných harmonizérov, ktoré Vám ponúkame v spojení s biorezonančnou metódou.

Program ČISTENIE umožňuje vytvoriť podmienky pre vyčistenie celého organizmu a zároveň odstrániť toxíny tak, aby organizmus dostával kvalitné výživné látky. Keď nebude táto podmienka dodržaná, tak nás program neprivedie k očakávaným výsledkom.

Program REGULOVANIE zaisťuje výživu organizmu, obnovenie samoregulácie. Väčšina orgánov a tkanív má schopnosť regenerácie, ak dostane správnu výživu.

Program BUDOVANIE umožňuje posilňovať imunitu, zlepšuje krvný obeh, zaisťuje rovnováhu fungovania orgánov.