Štúdio jade

Naša filozofia

Podstatou ľudskej bytosti je ľudský duch, ktorý prichádza z duchovného domova, aby po preputovaní všetkých úrovní stvorenia – aj tejto hmotnej, v ktorej sa nachádza naša planéta Zem – ako vedomý sa vrátil späť a večne pôsobil vo vôli Božej.

Počas svojho prechodu cez jednotlivé úrovne stvorenia sa ľudský duch zahaľuje jemnými obalmi, ktoré mu v danom prostredí slúžia ako ochrana a zároveň ako nástroj k pôsobeniu. Tu v hmote, na Zemi je našim vonkajším obalom fyzické telo. Všetko, čo sa prejaví na našom fyzickom tele je premietnutím všetkého, čo sa udialo na jemnejších úrovniach. V istom zmysle nás to napomína, nabáda k tomu, aby sme sa zastavili, obzreli sa, kde sme urobili chybu, čo je potrebné zmeniť, napraviť v našom živote, aby sme opäť žili v harmónii so sebou, aj s okolitým svetom. Choroba nám poskytuje možnosť akoby začať odznova.

Naše telo má svoje vyžarovanie, ktoré je dané v prvom rade vyžarovaním našej duchovnej podstaty, zároveň zložením a vyžarovaním našej krvi. Vyžarovanie nášho tela, našich orgánových systémov je možné istým spôsobom vidieť, nahmatať, v dnešnej dobe už aj namerať prístrojmi. Toto vyžarovanie sa prejavuje farbami, teplotou, hustotou, konzistenciou, celistvosťou. Na základe týchto skutočností môžeme zistiť, v akom stave sa nachádza nielen naše fyzické telo, ale aj naše jemnejšie obaly. Tak môžeme odkryť i tie zmeny, ktoré momentálne ešte nie sú diagnostikovateľné, ale po čase by viedli k vážnym poruchám a prejavili by sa ako ťažké ochorenia na fyzickej úrovni.

Sme súčasťou bytia, v ktorom pôsobia nemenné a nami neovplyvniteľné zákony. Ak žijeme a pôsobíme v súlade s týmito zákonmi, živá sila prúdi v našich systémoch v harmonickom kolobehu a prináša nám radosť a šťastie na všetkých úrovniach. Ak však naše zmýšľanie, cítenie a konanie sa vymyká z harmonického kolobehu živej sily, v našich systémoch vznikajú bloky, ktoré sa postupom času prejavia ako ochorenia aj na fyzickom tele. Preto nie je postačujúce riešiť len následky našich pochybení na úrovni hmotného tela, ale pri riešení akéhokoľvek problému potrebujeme pracovať súčasne na všetkých našich úrovniach. Len tak môžeme odkryť a riešiť aj príčinu problému.

Keď niekomu gratulujeme k sviatku, naše prianie obsahuje vetu: „želám ti hlavne pevné zdravie“. VäčšInou človek neuzná, že si predovšetkým vlastným konaním narušuje a stráca svoju neviditeľnú duchovnú ochranu a tým rovnako zoslabuje svoju telesnú imunitu. Niekto síce tento názor čiastočne prijme, avšak málokto ho celkom pochopí. Keď sa človek topí, je dobré mu radiť, aby kopal nohami, trepal rukami, pravidelne a pokojne dýchal, ale to nestačí. Treba mu hodiť záchranné koleso alebo k nemu priplávať a vytiahnuť ho z vody. Topiaci človek je chorý človek. Radu „plávaj“ predstavuje duchovná liečba, záchranným kolesom sú bylinky, kúpele, krémy, úprava stravy, priplávanie k topiacemu sa a chytenie ho sú masáže, rehabilitácie.

Najlepšou ochranou pred utopením sa je naučiť sa dobre plávať, poznať a dodržiavať pravidlá plávania. Najlepšou ochranou pred ochorením je riadiť sa zákonmi bytia, počúvať svoje telo, všímať si, čo nám hovorí ešte pokiaľ sú varovania slabé a neurobíme tak väčšie chyby, ktoré vedú k vážnejším ochoreniam.